Zorunlu Hizmet Süresinden Sayılacak ve Sayılmayacak Süreler

Öğretmenlerin çalıştıkları hangi süreler zorunlu hizmet kapsamından sayılır,hangi süreleri ise zorunlu hizmet süresinden sayılmaz? İşte cevabı:


Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler

 (1)  Hizmet alanları 4.-5.-6. Hizmet alanı okullarda geçirilen süreler Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

 (2) Askeri öğretmen sürelerinin acemi birliği hariç geçirdiği sürelerBakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

  (3) Okulda görevi sırasında okulun zorunlu hizmet kapsamına alındıktan sonraki süreler zorunlu hizmet süresinden sayılır fakat zorunlu hizmet kapsamına alınmadan önceki süreler kesinlikle sayılmaz Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.

  (4) Görevleri sırasında zorunlu hizmet kapsamından çıkarılsa da öğretmenin bulunduğu sürece hizmeti zorunlu hizmet sürelerinden sayılırZorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

 (5) Sözleşmeli öğretmen olarak zorunlu hizmet kapsamındaki okulda geçen süreler.Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler
Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin  zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapanların;

1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,

2) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.okulu zorunlu çalışma yükümlülü kapsamında değil iken çalışma ama sonra başka okula geçmiş öğretmenin süresi her ne kadar eski çalıştığı okul zorunlu hizmet kapsamına yer değiştirdikten sonra alınsa da geçmişe dönük süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz,

3) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,özetle askeri öğretmen olarak geçirilen kısa dönem askerlik için ücretsiz izin süreleri.

4) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,yani ücretli öğretmen olarak geçen süre hizmet puanı olarak değerlkendirilirken zorunlu hizmet süresinden sayılmaz.

6) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,

7) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,özel okul veya dersane gibi özel eğitim kurumlarındaki  öğretmenlikte geçen süreler zorunlu hizmetten sayılmaz.

8) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,

9) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Mebgundem.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş