'KPSS kopyacıları yerleşmeseydi atanırdım' davası


Bilindiği üzere, 2010 yılı KPSS Eğitim Bilimleri sınavı, kopya çekilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve yeniden sınav yapılmıştı.
Ancak, YÖK'ün raporuna rağmen kopya çekildiği açık olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri iptal edilmemiş ve nihayetinde
kopya çekenler memuriyet kadrolarına atanmıştır.
Paralel yapıya mensup kopyacıların yerleşmesi nedeniyle, memuriyete atanamadığını iddia eden bir aday geçtiğimiz yıl dava açmıştır.
Davanın özeti şu şekildedir: 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olan davacının, sınavda kopya çekenlerin sınavlarının geçersiz sayılması sonucunda yeni duruma göre puanının yeniden hesaplanarak geriye dönük yerleştirme hakkı tanınması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 8.4.2015 tarihli ve 8265 sayılı işlemin iptali ve memuriyete ataması yapılsaydı bu zamana kadar ki elde edeceği mali kayıplarının ve 10.000-TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi istemi...
Davayı görüşen idare mahkemesi, 2014 yılında getirilen ve merkezi sınavlar için 10 gün içinde dava açılmasını şart koşan hükümden dolayı, süresinde dava açılmadığına ve talebin reddine karar vermiştir. Aday, idare mahkemesinin bu kararını temyiz etmiş, temyizi görüşen Danıştay 12. Dairesi, davanın konusunun 2010 KPSS'ye yönelik olduğunu, yeni getirilen düzenlemenin eski sınavları kapsamayacağını belirtmiş ve idare mahkemesinin kararını bozmuştur.
Şimdi, idare mahkemesi, adayın talebini yeniden görüşecektir.
Bu davanın aday lehinde sonuçlanması halinde, dosya emsal olacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş