BÖLÜM ADLARINDAN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM İFADELERİ ÇIKARILDI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "İlköğretim bölümü, temel eğitim bölümü olarak yeniden yapılandırıldı ve bu bölüm altındaki 5 anabilim dalı yerine, sadece okul öncesi eğitim ve sınıf eğitimi olmak üzere iki anabilim dalı ve bunlara bağlı lisans programları yer aldı" dedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK bünyesinde yürütülen "eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yönünden yeniden yapılandırılması"na yönelik ilk çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Buna göre, eğitim fakültelerindeki bölüm yapılanmasında kesintisiz 8 yıllık eğitim kademelerini esas alan ilköğretim ve ortaöğretim programları şeklinde yapılan ayırıma son verildi.
  
Saraç, yaptığı açıklamada, geçmişte eğitim fakülteleriyle ilgili olarak, Yükseköğretim Kurulunca gerçekleştirilen ilk yeniden yapılandırma çalışmasının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliğine dayalı, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1997-1998 yıllarında gerçekleştirildiğini, bu süreçte bölüm ve anabilim dalları yanında öğretim programlarının da yeniden yapılandırıldığını, daha sonra yine Yükseköğretim Kurulunca 2006'da eğitim programlarında kısmi bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.
 
Aradan geçen 10 yılda, uygulamada görülen bazı sorunların yanında gerek eğitim sisteminde meydana gelen değişmelerin, gerekse öğretmen yetiştirme ve müfredat programları yönünden ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar bağlamında eğitim fakültelerinde yeniden düzenleme gereğinin duyulduğuna işaret eden Saraç, konuyla ilgili ilk çalışmaların, Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi'nin (EFDEK) çeşitli toplantılarında yapıldığını, daha sonra ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından yapılan çeşitli toplantılarda, araştırmalarda ve raporlarda sorunların ele alındığını ve çeşitli önerilerin geliştirildiğini anlattı.
 
Bu önerilerin YÖK bünyesindeki Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığındaki Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunda değerlendirildiğini, hazırlanan taslak modelin YÖK'e sunulduğunu dile getiren Saraç, konuyla ilgili komisyon ve kurullarda incelenerek bölüm ve anabilim dalı yönünden akademik yapıya son şeklinin verildiğini söyledi.
 
Saraç, çalışmalar sonunda 64. ve 65. hükümetlerin eylem planında yer alan, "eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yönünden yeniden yapılandırılması"na yönelik ilk çalışmanın tamamlandığını bildirdi.
 
BÖLÜM ADLARINDAN İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM İFADELERİ ÇIKARILDI
 
Saraç, öncelikle bölüm yapılanmasında kesintisiz 8 yıllık ilköğretim ve orta öğretim şeklindeki eğitim kademelerini esas alan ilköğretim ve ortaöğretim programları şeklinde yapılan ayırıma son verildiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"Örneğin mevcut yapıdaki ilköğretim bölümü, ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü, ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü şeklindeki yapılanma yerine, birbirine yakın alanlar aynı bölüm çatısı altında toplandı ve ilköğretim ve ortaöğretim ifadeleri bölüm adlarından çıkarıldı. İlköğretim yerine 'temel eğitim' ifadesi tercih edildi. Böylece eğitim sisteminde 2012'de yapılmış olan değişiklikle öğretmen yetiştirme sistemi uyumlu halegetirildi. Sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, okul öncesi eğitim gibi birbirinden farklı olan alanların kendilerine daha yakın alanlarla bir araya gelmesi hedeflendi."
 
Saraç, eğitim fakültelerindeki yeniden yapılandırma kapsamında yapılan düzenlemeleri şöyle anlattı:
  
"İlköğretim bölümü, temel eğitim bölümü olarak yeniden yapılandırıldı ve bu bölüm altındaki 5 anabilim dalı yerine, sadece okul öncesi eğitim ve sınıf eğitimi olmak üzere iki anabilim dalı ve bunlara bağlı lisans programları yer aldı. İlköğretim bölümü içindeki sosyal bilgiler eğitimi, fen bilgisi eğitimi ve ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalları, oluşturulan başka bölümler altında yer aldı. İlköğretim bölümü altındaki sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalına, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi bölümü içinde yer verildi. Daha önce ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü içindeki tarih, coğrafya, felsefe grubu, Türk dili ve edebiyatı eğitimi anabilim dalları da yeni oluşturulan bu bölüm içinde yerini aldı.
  
Öte yandan ilköğretim bölümü altındaki fen bilgisi eğitimi ile ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalları, yeni oluşturulan fen bilimleri ve matematik eğitimi bölümü içinde, daha önce ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü altındaki fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi anabilim dalları da bu bölümde yer aldı. Böylece birbiriyle ilişkili alanlar, aynı bölüm altında toplanarak başta insan kaynakları olmak üzere diğer kaynakların daha verimli ve etkili kullanılması amaçlandı."
  
YENİ ANABİLİM DALLARI EKLENDİ
  
Saraç, yeni yapılanmada eğitim bilimleri bölümündeki mevcut 4 temel anabilim dalı yanında,"öğretim teknolojileri", "eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri", "hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi" olmak üzere 3 yeni anabilim dalının oluşturulduğunu açıkladı.
  
Saraç, "Esasen yeni oluşturulan bu anabilim dalları, diğer anabilim dalları gibi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki doktora ve doçentlik alanları içinde de yer alıp öteden beri eğitim fakültesindeki ortak meslek derslerinin ve ilgili anabilim dallarındaki lisans üstü programların yürütülmesinde rol almaktadır." bilgisini paylaştı.
  
Diğer bölümler olarak, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, özel eğitim, yabancı diller ve güzel sanatlar eğitimi bölümleriyle beden eğitimi ve spor bölümlerinin yapısında herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirten Saraç, bunlardan sadece özel eğitim bölümü içindeki farklı anabilim dallarında yürütülen lisans programlarının, tek bir lisans programı olarak "özel eğitim öğretmenliği" şeklinde düzenlendiğini ve 2016 ÖSYS kılavuzunda da bu adla yer aldığını dile getirdi.
  
Konuyla ilgili ilk güncelleme çalışmasının özel eğitimle ilgili yapıldığını hatırlatan Saraç, 2016-2017 öğretim yılından itibaren de yeni özel eğitim öğretmenliği lisans programının uygulanmaya başlanacağını söyledi.
  
YENİ LİSANS PROGRAMLARININ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
  
YÖK Başkanı Saraç, eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak hükümet programlarında yer alan diğer bir konunun, öğretmen adayı yetiştiren lisans programlarının güncellenmesi olduğuna dikkati çekti.
  
Bu yöndeki çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Saraç, "Bu süreçte, paydaşların da katılımıyla eğitim alanındaki güncel gelişmeler, öğretmen yeterlikleri, kalkınma planları, MEB müfredat programları, toplumsal ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesine çalışılmaktadır. Bu güncelleme çalışmalarının 2016-2017 öğretim yılı sonunda tamamlanması, izleyen 2017-2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: habertürk 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş