Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarında Değişiklik Yapıldı

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgede 7 alanda değişiklik yapıldı yeni bir alan eklendi. Bu değişikliklerle öğretmen atamaya esas alan sayısı 95'e yükseldi.
  "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" nın 4 ve 12 nci maddeleri ile ek çizelgede bulunan pedagojik formasyon (*) ifadesinin açıklaması ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
  İşte o değişiklikler;

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Tanımlar

Madde 4 - (1) h. Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimi sırasında alınan pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri,

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

Madde 12 -Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimi sırasında alınan pedagojik formasyon eğitimine ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından hangilerine devam edenlerin ya da mezun olanların alınacağı öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

(*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/ açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını başarı ile tamamlayanlar ile lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri alan ve diplomalarının arka yüzünde "Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır." ifadesi bulunanlar.

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 3, 5, 21, 51, 58, 59 ve 77 sıra numaralı bölümü ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve eki çizelgeye 95 sıra numaralı atama alanı eklenmiştir.

İşte o değişiklikler;

Kaynak: Ahmet KANDEMİR - memurlar.net


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş